Astrologie helpt je om je leven te erkennen, te begrijpen en te accepteren.


Al  van oudsher zoekt de mens naar betekenis en zingeving van het leven. In het oude Egypte ontdekten wetenschappers al duizenden jaren geleden dat er een  samenhang bestaat tussen de bewegingen van de hemellichamen en ontwikkelingen en gebeurtenissen  op aarde. De zon, maan en  planeten  hebben  unieke kenmerken die  van invloed zijn op de natuur en de mens. Dezelfde kenmerken zijn in de mens  aanwezig. Dit is de grondslag voor de  wet van de analogie:   “Zoals het Boven is, zo is het Beneden” .

Met andere woorden: het leven op aarde is een afspiegeling  van de gang van zon, maan en planeten door de tekens van de dierenriem. Door de kosmos te bestuderen kunnen we de mensheid leren kennen zowel  op collectief als individueel niveau.
Astrologie  voorziet ons van een symbolentaal en een instrument, de horoscoop, waarmee we tot meer inzicht en begrip van onszelf kunnen komen.

Een horoscoop is een plattegrond van de hemellichamen op een bepaalde tijd en gezien vanaf een bepaalde plaats. Het is de blauwdruk van de mens die op dat moment op die plaats is geboren. Het toont ons wie deze persoon is en wie hij wil zijn in dit leven, wat hem bezielt.   De blauwdruk geeft informatie over de weg die iemand wil gaan op aarde, over zijn doel, zijn karakter, talenten en gaven Maar ook de schaduwkanten, de angsten en weerstanden zijn zichtbaar.
Door de voortdurende beweging in de kosmos is de mens emotioneel,  psychisch en spiritueel steeds in ontwikkeling. De horoscoop laat zien hoe die ontwikkeling verloopt.

Wat kan dit voor jou betekenen?

Er zijn momenten dat je behoefte hebt aan antwoorden op levensvragen.
Je wilt bijvoorbeeld meer helderheid over de bedoeling van je leven of je worstelt met een te maken keuze. Misschien vraag je je af waarom bepaalde dingen jou steeds overkomen of je merkt dat je hart en ziel niet betrokken zijn bij wat je doet. De horoscoop
kan je dan helpen inzicht te krijgen in jouw unieke levensproces.
Je leert zin te geven aan jouw gevoelens, ervaringen en reacties.
Je leert te zien hoe alles wat in je leven gebeurt  bij jou hoort
en bijdraagt tot de bewustwording van wie jij bent.


Evolutionaire therapeutische astrologie 

Deze biedt een nieuwe en zeer waardevolle dimensie voor het kijken naar de horoscoop. Er wordt uitgegaan van de Ziel als afscheiding van de Bron, die door de verschillende levens persoonlijkheden creëert, om te groeien en uiteindelijk terug te keren naar de Bron. Dit doet Ziel door moeilijkheden en traumas uit eerdere levens te actualiseren  in dit leven, waardoor de persoonlijkheid kan verwerken en bewust kan worden. 
copyright: Martine Vonk | realisatie website: Dirk Koning
helend tekenen:
astrologie: